Concertagenda

       In de planning staat nu een mogelijk KERSTCONCERT

       Als alles meezit gaat dit gebeuren 20 december 2020.

       Hierover volgt meer informatie.

 

       &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 

 

Het thema van 2020 is: LEF !

        Dit concert wordt gehouden op 21 en/of 22 november 2020

HELAAS HEBBEN WE VANWEGE CORONA MOETEN BESLUITEN DIT CONCERT AF TE GELASTEN.

 

 

Kamerkoor Ratatouille laat zich graag tegen een vergoeding uitnodigen voor kleinere optredens. Wilt u uw etentje, kerstviering of een andere gelegenheid muzikaal omlijsten met muziek, neem dan contact op met Wilma van Doremalen, wam.verhagen@gmail.com Zij kan u alles vertellen over de mogelijkheden en de kosten van een dergelijk optreden.